Lär känna dina kollegor

I övningen lära vi oss om varandras, övar på vår kommunikation, lär oss förstå varandras olikheter och börja jobba mer effektivt tillsammans.

Gruppen delas in i par och därefter startar vi med att gissa varandras DISC-profil, beroende på hur de vanligtvis kommunicerar.

Därefter gör vi ett DISC personlighetstest för att se vilken profil alla tillhör, med hjälp av ord.

Vi pratar om hur ni kan använda er av era nya kunskaper om DISC i ert dagliga arbete.

Pris: 1000 kr exl. moms (1 timme)