Badplats

Likstammen är en större sjö som ligger ca 1 kilometer från oss. Det är en sjö skyddad med skyddsområden och begränsad motorbåtstrafik. Den har ett rikt djurliv och mycket rent vatten, drickbart! Här kan man hitta sin egen lilla badplats.

Välkommen till Likstammen

Likstammen är en sjö i Gnesta kommun och Nyköpings kommun i Södermanland och ingår i Svärtaåns huvudavrinningsområde. Sjön är 27 meter djup, har en yta på 9,56 kvadratkilometer och befinner sig 25,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Svärtaån till Östersjön.

Namnet Likstammen kommer ifrån att sjön har 3 st lika stora flikar. Vattnet i sjön är så rent att skulle man vilja så kan man dricka det direkt, vi på Öster Malma får vårat vatten från sjön och har vårat eget reningsverk.

Här kan ni hitta er egna badplats på en klippa, ligga och njuta av härlig utsikt och bada en hel dag.

Besök även vår wildlife park

Vi vill ge alla som kommer hit en möjlighet att se svenska vilda djur i sin naturliga miljö. Parken används också för undervisning. Här är det viktigt att behålla känslan och respekten för att det är vilda djurarter, även om alla djur som hålls i parken är uppfödda i fångenskap. Att älgen som är skogens konung ska ha tillgång till våra skogar tycker vi är lika självklart som att kronhjorten ska ha sin sumpmark.

Köp entré biljetter till vår Wildlife Park, säljes i gårdsbutiken.