Mötesmodeller

Vi på Öster Malma vill att era möten hos oss ska vara kreativa, effektiva och leda fram till det resultat ni önskar. Därför har vi tagit fram tre tips på mycket enkla mötesmodeller som kan vara till hjälp när ni planerar era möten hos oss.

Naturliga möten

  • Ta med dig dina kollegor ut i naturen och hitta kreativiteten.
  • Utveckla relationer och gruppdynamik
  • Skapa engagemang
  • Bolla frågor
  • Låna gummistövlar av oss och ta med kaffe
  • Ta med er alla idéer in och fatta beslut.

Walk and talk

• Promenera och tänka kreativt
• Beslutsfattande och säkerställande av beslut
• Arbeta i grupper
• Bestämt ämne
• 30-60 minuters promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut

Vilda samtal

• Kreativt tänkande under begränsad tid
• Maximera antalet per grupp till 5-6 personer
• Arbeta stående
• Max 15 minuter
• Behandla en enskild fråga
• Fatta beslut under mötet