Integritetspolicy

Öster Malma hotell och restaurang (Jägareförbundet Service AB) tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet och integritet av de som våra gäster lämnar till oss eller som vi får på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som behandlas av Öster Malma (service AB)

Öster Malma (Service AB) behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Jägareförbundet Service AB
(org. nr. 556429-9302), Öster Malma, SE-611 91 Nyköping,
Tel: +46 (0) 156-246228, reception@ostermalma.se

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av
Öster Malma (Service AB) kan du begära det skriftligt på ovanstående adress.
Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Du har också rätt att framföra klagomål avseende Öster Malma (Service AB) hantering av personuppgifter till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter: Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Datainsamling

I samband med att en gäst beställer eller nyttjar en tjänst som Öster Malma
(Service AB) tillhandahåller samlar Öster Malma (Service AB) in vissa personuppgifter om gästen. Vi samlar in personuppgifter som våra gäster därvid lämnar på vår webbplats, via telefon eller e-mail. Detta innefattar information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Vi kan även komma att registrera uppgifter om våra gästers önskemål (till exempel vilken typ av rum som önskas eller liknande) och om våra gästers vanor och intressen – t.ex. via sociala medier – i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna erbjuda dem en bättre upplevelse av Öster Malma (Service AB) tjänster och relevanta erbjudanden.

Gäster kan när som helst återkalla sitt samtycke till ytterligare behandling av gästers personuppgifter genom att kontakta Öster Malma (Service AB).
Gäster kan också begära att Öster Malma (Service AB) inte behandlar gästens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Gäster görs dock uppmärksamma på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av tjänster du beställt).

Ändamål med att behandla personuppgifter

Öster Malma (Service AB) använder personuppgifter för att:
– Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder.
– Bearbeta gästers bokningar och beställningar av tjänsterna.
– Kontakta gäster via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-mail eller för att avisera om bokningsstatus eller information som ansluter till bokningen före, under och efter vistelsen.
– Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta gäster i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna som vi erbjuder.
– Underlätta vid framtida bokningar av tjänster.
– Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna vi erbjuder.
– Informera våra gäster om erbjudanden och kampanjer från Öster Malma (Service AB)
– Skicka nyhetsbrev.
– Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
– Öka gästers nytta och upplevelse av Öster Malma (Service AB) tjänster.

Hur länge Öster Malma (Service AB) sparar personuppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till två år från din senaste vistelse hos oss.

Vilka Öster Malma (Service AB) delar uppgifterna med

Öster Malma (Service AB) kan även komma att lämna ut personuppgifter till de underleverantörer som Öster Malma (Service AB) anlitar för att tillhandahålla respektive marknadsföra sina tjänster. Sådana underleverantörer behandlar personuppgifterna endast för Öster Malma (Service AB räkning och i enlighet med Öster Malma (Service AB) instruktioner. Underleverantörer har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Öster Malma (Service AB).

Cookies

Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker besökare till vår användning av cookies. Öster Malma (Service AB) använder sig av cookies för att lagra information om besökarpreferenser, registrera användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt, anpassar webbsidans innehåll baserat på besökarens webbläsare eller annan information som besökaren skickar via deras webbläsare. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Andra webbsidor

På Öster Malma (Service AB) hemsida kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Öster Malma (Service AB). Öster Malma (Service AB) ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Öster Malma Maj 2018