Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Vi har på Öster Malma valt att beskriva tillgängligheten för dig som är funktionsnedsatt med hjälp av Rikard Södergren, natur- och tillgänglighetskonsult, som sedan flera år är rullstolsburen.

Tillgänglighetsbeskrivning Öster Malma

Lagårn med konferens och restaurang

När du parkerar på parkeringen för handikappade har du 10 meter till entrèn. Det finns en dörröppnare på höger sida vid entrén. Du kommer in till receptionen, där finns det sittplatser för besökare. Till vänster ligger konferensdelen och till höger finner du restaurangen. Allt ligger på markplan. En handikappanpassade WC finns vid garderoben, innanför ingången till restaurangen.

Konferensdelen i Lagårn

Stora konferenssalarna och de mindre sammanträdesrummen ligger på markplan. Låga trösklar och bra, hårt, golv att rulla på. I restaurangen är det stort utrymme mellan kassan, serveringsborden och matsalsborden. Serveringsborden är låga så man når allt från rullstol. Matsalsborden är designade så man sitter bra i rullstolen när man äter. Det är mycket bra tillgänglighet i hela Lagårn.

Röda längan med hotellboende

Det finns möjlighet att parkera nära entrén. Ytterdörren saknar dörröppnare. Rummen ligger på samma plan som ingången. 3 rum är handikappanpassade med plats för rullstol framför sängen. Toaletterna har duschpall, låga speglar och man kommer in med benen under handfaten. Dörrbredden är minst 80 cm i alla rum. På nedre plan, som du når med hiss, finns det självhushållningskök. För att nå micron och överskåpen behöver man ha assistans om man är rullstolsburen. På nedre plan finns sällskapsrum och anpassad bastu med tillgängliga duschar. Den mindre konferenslokalen Aulan är tillgänglig med hissen.

Slottet

Slottet har inte någon fast tillgänglighetsanpassning. Med rullstol kan man nå stora ingången, entréplanet och våningsplanet under. För att nå entréplanet med rullstol kan tillfälliga ramper monteras. Hög tröskel vid ytterdörren. Som rullstolsburen behöver man assistans. För att komma till puben i nedre plan måste man med rullstol åka runt slottet och komma in via den nedre ytterdörren. Gångarna runt slottet har gårdsgrus och är svåra att rulla på, assistans behövs. På nedre plan finns det en pub, öppen vid annonserade pubkvällar. I slottet finns inte handikappsanpassade toaletter. Slottsgården är belagd med singel vilket gör att eventuell assistans behövs för att ta sig fram.

Slottsflyglarna med vandrarhemsboende

Flyglarna är kulturmärkta, byggda under 1700-talet och har därmed inte kunnat anpassats för rörelsehindrade personer.
Är du rörelsehindrad boka hotellet istället.

Wildelife Park

I Wildlife Park finns gott om plats så det är sällan trångt att ta sig fram. Det finns inga trappsteg eller annat som hindrar framkomligheten för en rullstol. Underlaget på parkens promenadvägar är grus, samt gräs på lilla viltvårdsstigen, vilket möjligvis kan försvåra framkomligheten. Det finns ramper upp till utsiktsplatser, dock är de något branta. Handikapptoalett finns i Röda längan samt i Lagårn. Det finns bänkar att sätta sig och vila på i parken.