Öster Malma Wildlife Park – med respekt för de vilda djuren

Med Wildlife Park vill vi ge alla som kommer hit en möjlighet att se svenska vilda djur i sin naturliga miljö. Parken används också för undervisning. Här är det viktigt att behålla känslan och respekten för att det är vilda djurarter, även om alla djur som hålls i parken är uppfödda i fångenskap. Att älgen som är skogens konung ska ha tillgång till våra skogar tycker vi är lika självklart som att kronhjorten ska ha sin sumpmark. Djuren står därför inte och väntar innanför staketet utan kommer att kunna beskådas i sin naturliga miljö.

Öppettider och Priser

1 maj-31 augusti
Tisdag-Lördag kl 10.00-16.00 (midsommarhelgen stängt)

Guidade turer 29 juni- 21 augusti, tisdag-lördag kl 13.30

Barn 0-5 år Gratis, Barn 6-16 år 50:-, Pensionärer 80:-, Vuxna 100:-, Familj 5 personer (minst 2 barn) 250:- och grupper över 10 personer får 15% rabatt

Under perioden oktober till april befinner sig samtliga klövvilt i vinterhägnen. Det innebär att de rör sig på ett större område och därmed är svårare att se. Våra fågelvoljärer är stängda under denna period.

September
Stängt

Oktober-april
Tisdag-Söndag kl 11.00-15.00

Barn 0-5 år Gratis, Barn 6-16 år 25:-, Pensionärer 40:-, Vuxna 50:-, Familj 5 personer (minst 2 barn) 125:- och grupper över 10 personer får 15% rabatt

Entrébiljetter
Entrébiljetter säljs i Öster Malmas gårdsbutik.

Hundar
Hundar får inte tas med in i Wildlife Park då detta kan vara stressande för de hägnade djuren.

Sommarhägn och vinterhägn

Under maj- augusti hålls alla djuren i sina sommarhägn vilka ligger längs de korta promenadvägar som du tar dig fram på till fots i parken. Längs med dessa vägar sitter även informationsskyltar om de olika djurarterna och dess ekologi. Skyltarna är på svenska, engelska och tyska. Under brunsten i september månad håller parken stängt och vissa av djuren separeras för att undvika brunststrider. Vintertid hålls djuren i större vinterhägn. I Wildlife Park ser du även en hel del fåglar under din promenad i parken t.e.x tjäder, rapphöna och de sällsynta fjällgässen. Under vinterhalvåret är dock fågeluppvisningen stängd då fåglarna är uppstallade inomhus för vintern.

Lilla Viltvårdstigen

Den lilla viltvårdstigen vänder sig till våra yngre besökare. Att gissa bajset, se vilka djur som ligger i gryt och mäta sin styrka med ett älghorn är några av aktiviteterna längs stigen.