Vår historia

Öster Malma är en gammal plats från 1660-talets uppförande av slottet av generaltullförvaltaren Wilhelm Drakenhjelm, via många livsöden till det Öster Malma du får uppleva idag.

Nutidshistoria

Året 1994 fick Jägareförbundet tillfälle att förvärva Öster Malma och det var startskottet på det Öster Malma vi ser idag.

UNDER ÅREN HAR ÖVER 300 VILTMÄSTARE utbildats. Det var slottet som tjänade som skolbyggnad fram till 1984 då man byggt den Röda Längan med mer ändamålsenliga lokaler för den kursverksamhet man bedrev. Så småningom växte man även ur Röda Längan och planerna för en ny byggnad tog form. Den arkitekt som anlitades, Christian Melker, kom då med förslaget att använda den stora gamla ladugården (byggd ca 1840) som då enbart hyste ett par hästar. Den sista arrendatorn som slutade 1996 använde huset till svinuppfödning.
I samband med dessa diskussioner bestämdes också att Svenska Jägareförbundets huvudkontor skulle flyttas
från Rinkeby till Öster Malma. Resultatet blev Laggårn som vi ser den idag och av Röda Längan blev ett modernt hotell för övernattande gäster.

ÅR 2003 INVIGDES det nya huvudkontoret med rymliga lokaler för konferenser och en mycket attraktiv restaurang som snabbt började låta tala om sig och idag lockar lunchgäster i stort antal. Idag är vi anpassade till en verksamhet med utbildningar, konferenser, bröllop och andra festligheter.
Gården har ca 1200 ha mark, varav 560 ha är produktiv skogsmark. Drygt 350 ha sjöar, viltvatten och vattendrag. Resten är åker, äng och övrigt. Åkermarken är till
stor del utarrenderad. Förutom den egna marken arrenderas ytterligare ca 800 ha skogsmark som i i huvudsak används för utbildningsjakter.

Öster Malma slott från 1600-talet

Öster Malmas historia börjar redan på 1500-talet, som säteri. Men det var först när Anna Maria Silfverstierna, gift med Wilhelm Drakenhielm, fått ärva Öster Malma som det slott vi kan se idag uppfördes.

Nästa storhetstid fick slottet på 1700-talet under Ulrika Eleonora Ridderstolpes ägande. Nu byggdes de kvartsrundade stallflyglarna och den stora salen på övre våningen fick sina målade tapeter med jaktmotiv.

1800-talet utmärker sig med sköna parker, blommande terrasser mot sjön och fruktträdgårdar. Och så efter flera ägarbyten fick Svenska Jägareförbundet 1947, sedan förbundets ordförande H.K.H Prins Gustaf Adolf agerat, arrendera anläggningen för utbildning inom jakt och viltvård. Fem decennier senare, 1993 förvärvade Svenska Jägareförbundet Öster Malma. Och slottsspöket då? Jovisst, då och då (oftast nattetid) sveper ett beslöjat väsen fram genom salarna.

Jakthistoria, modern naturkonst och representativa salar karaktäriserar idag slottet. Här möts ni förstås också av långa rader med troféer från vilt som skjutits av slottets ägare. Enbart de vackra takmålningarna och den unika målade tapeten med jaktmotiv gör slottet värt ett besök.

Här dukar vi även upp för bröllop och födelsedagar, och naturligtvis arrangerar vi slottsmiddagar i anrik miljö. Och vi lovar, puben i de svala källarvalven har hört många osannolika jakthistorier.

Vill ni veta mer om vårt vackra slott så kan ni boka en guidad tur, kontakta oss via reception@ostermalma.se